Skip to content Skip to footer

A Magyarországi Unitárius Egyházkerület kiadványai

Az unitárius egyház fennállásának 450. évfordulója alkalmából megjelentetett „A vallásszabadság éve” könyvsorozat kötetei

A könyvek megvásárolhatók az egyházkerületi és az unitárius lelkészi irodákban, nyitvatartási időben.

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. I. em. 10.
Tel: +36 1 311 4237
>>> Nyitvatartás és látogatói információk

Mikó Imre: Az utolsó erdélyi polihisztor. Száz dokumentum és történet Brassai Sámuelről.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2022. 374 p.

Mikó Imre: A bércre esett fa. Bölöni Farkas Sándor életregénye.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2022. 360 p.

Balázs Ferenc: Mesefolyam.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2022. 94 p.

Kovács Sándor: Lapozgató. Az unitáriusok rövid története.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Budapest – Kolozsvár, 2021. 282 p.

Czire Szabolcs: Mint ágak közt a fény.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2020. 206 p.

Kászoni József: Megvan az ideje a megőrzésnek.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, Budapest, 2019. 277 p.

Ára: 5000 Ft

Balász Ferenc: Örökmécs lángja füstöt nem ereszt. Válogatott versek.
szerk. Farkas Wellmann Éva, Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2019. 95 p.

Ára: 3000 Ft

Balász Ferenc: Mesék.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2019. 54 p.

Ára: 3000 Ft

Balázs Ferenc könyvek együtt: 5.000 Ft

Farkas Wellmann Éva: Parancsolatok.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2018. 29 p.

Ára: 3.500 Ft

Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak Amerikában.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2018. 453 p.
A kötet az 1834-es kiadás facsimile utánnyomása.

Ára: 3500 Ft

 

Tódor Csaba: Szimbólum, rítus. dráma. Angliai és erdélyi unitárius temetésekről.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, Budapest, 2018. 322 p.

Ára: 3.000 Ft

Ignácz Rózsa: Ünnepi férfiú. Szent László király regénye.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete – Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, 2018. 245 p.

Ára: 3900 Ft

 

 

 

 

Hevesi Andrea: „velünk együtt énekeljenek és imádkozzanak az Úrnak” A 17. századi unitárius gyülekezeti ének. Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete – Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszék, Budapest, 2018. 281 p.

Hevesi Andrea: A 17. századi unitárius ének 4.500 Ft