Skip to content Skip to footer

A könyvtár gyűjteményének bemutatása

A könyvtár a Magyarországi Unitárius Egyház központi könyvtára. Nélkülözhetetlen kutatóhelye az unitárius egyház történelmével, tanításával foglalkozó kutatóknak, diákoknak.

Gyűjteménye: unitárius szerzők művei, unitárius és protestáns periodikák, idegen és magyar nyelvű könyvek. Cédulakatalógus, szerzői betűrendes (számítógépes feldolgozás alatt).

A könyvtár gyűjtőköre: unitárius szerzők unitárius vonatkozású és egyéb írásai, protestáns és általános teológiai szakirodalom, unitárius sajtó 1861-től napjainkig.

Mai gyűjtőkör: unitárius tárgyú vagy azzal kapcsolatos könyvek és folyóiratok. Általános teológiai és társadalomtudományi témájú könyvek.