Skip to content Skip to footer

A gyűjtemény bemutatása

A gyűjtemény bemutatása

Az egyház központi szervezeteinek iratanyagát
a Duna-Tiszamenti Egyházkör /IX. Esperesi Kör/, a Püspöki Vikáriátus, a Budapesti Ideiglenes Egyházi Képviselőtanács,
a Magyarországi Unitárius Egyházkör /Püspöki Helynökség/, valamint a Püspökség iratai alkotják.

Az egyházközségek iratai az alábbiakat tartalmazza

 • Budapesten 3 egyházközség:
  • a Nagy Ignác utcai (korábban Koháry utcai) Budapesti Egyházközség,
  • a Hőgyes Endre utcai Bartók Béla Egyházközség (korábban Misszióház),
  • a Pestszentlőrinci Egyházközség;
 • vidéken:
  • a Debreceni Egyházközség (benne az egri és miskolci leányegyházközségek iratanyaga)
  • a Dunapataji Egyházközség
  • a Füzesgyarmati Egyházközség (benne a dévaványai társegyházközség iratai)
  • a Hódmezővásárhelyi Egyházközség
  • a Kocsordi Egyházközség és a Beregi Szórvány
  • a Polgárdi Egyházközség és a hozzá tartozó szórványok
  • a Szegedi Egyházközség
  • a Duna-Tiszaközi Szórványegyházközség
 • Egyéb egyházi szervezetek irataiA levéltár két egyházi intézmény, társadalmi egyesület iratait őrzi. Az intézmények közül elsősorban az Unitárius Misszióházat kell kiemelni. Létrehozásának szükségessége a trianoni döntést követően, 1923-ban merült fel. Célja az volt, hogy az erdélyi menekültek, egyetemi hallgatók és a főiskolai növendékek diákotthonaként működjön. Később ellátta Budapest IV., VIII., IX., X. kerületeiben lakó, valamint a vidéki unitárius hívek lelki gondozását. A templom és a gyülekezeti terem felavatására 1929. február 10-én került sor, angol és amerikai pénzügyi támogatás segítségével. 1932-ben a Misszióház gondozásában körlelkészség alakult a Duna-Tisza közén és a Dunántúlon. 1951-ben a Köri Tanács a misszió-jelleg megszüntetése mellett döntött, s így a Misszióház betagozódott a budapesti egyházközségbe. 1953-ban az intézményt államosították, a 2000-es évek elején pedig az önállósodott egyházközség felvette Bartók Béla nevét.A levéltárban kutatni lehet a mai Magyarország területén működött unitárius társadalmi egyesületek történetét. Többek között a Budapesti Dávid Ferenc Egylet dokumentumait, a Bölöni Farkas Sándor Unitárius Iparosok és Kereskedők Körének iratait, továbbá a János Zsigmond Unitárius Cserkészcsapat, az Unitárius Nőszövetség, a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Leányegyesület, valamint a Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület iratanyagai találhatóak a gyűjteményben.
 • Hagyatékok, adományok, letétekA levéltári állomány gyarapodása több formában történik. Elsősorban egyházi funkciót betöltött személyek – így püspökök, helynökök, lelkészek és tisztségviselők – hátrahagyott személyes és hivatali iratait veszi át, gondozza és teszi hozzáférhetővé, az átadó rendelkezéseinek figyelembevételével. Az őrzött iratanyag rendkívül változatos és gazdag forrást jelent az egyház történetét kutatók számára. A hagyatékok között különös jelentőséggel bírnak pl. dr. Csiki Gábor püspöki helynök, dr. Szent-Iványi Sándor egyházi elnök, Józan Miklós, Ferenc József és Bencze Márton püspökök iratai, a letétek között szerepelnek Kászoni József püspöki helynök, Mikó István főgondnok és Szent-Iványi Ilona lelkész iratai.