Skip to content Skip to footer

A budapesti Unitárius Egyházközség megalakulása

Gerlóczy Károly helyettes polgármester levelében támogatásáról biztosítja a Budapesti Unitárius Egyházközség Keblitanácsát az addigi fiókegyházközség rendes anyaegyházzá alakulásának alkalmából.
Budapest, 1881. szeptember 27.
MUEMEL IV/1A 2. doboz 2. tétel 3. sz. No. 1/3.

no images were found

A fiók unitárius egyházközség meghívója az anyaegyházzá alakulás alkalmából 1881. október 2-án tartandó ünnepélyes istentiszteletre.
Budapest, 1881. szeptember
MUEMEL IV/1A 2. doboz 2. tétel 3. sz. No. 2.

Kivonat Budapest Főváros Tanácsa 1883. március 1-jén tartott üléséből.
A fővárosi közgyűlés Gerlóczy Károly helyettes polgármester aláírásával ellátott határozata a budapesti unitárius hitközség részére történő telekadományozásról.
Tisza Kálmán belügyminiszter a lipótvárosi Koháry utcában fekvő telek egyházi tulajdonba kerülését azzal a kikötéssel hagyta jóvá, hogy az adományozott városi telek kizárólag templom és paplak céljaira használható.
MUEMEL IV/1A 2. doboz 2. tétel 4. sz. No.1/1.

Pecz Samu műegyetemi tanár levelei a Budapesti Unitárius Egyházközség Választmányának, melyekben közli, hogy elvállalja a Koháry utcai templom és a 3 emeletes bérház tervezését, az építési munkálatok vezetését, valamint a kivitelezés ellenőrzését és felülvizsgálatát.
Budapest, 1888. március 27.,
Budapest, 1888. április 6.

MUEMEL IV/1A 2. doboz 2. tétel 4. sz. No.2/3