Skip to content Skip to footer

Megnyílt a Szervét Mihály Egyházi Kulturális Központ

2023. szeptember 22-én került sor az Akik előttünk jártak – 133 év unitárius nagyjai a gyűjteményekben őrzött források tükrében című konferenciára a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, valamint a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjteménye közös szervezésében.

Az esemény mérföldkő a magyarországi unitárius közösség történetében, ugyanis ez volt az egyházkerület által létrehozott Szervét Mihály Egyházi Kulturális Központ első hivatalos rendezvénye. Nyitókonferenciája és egyben első rendezvénye.

Az egynaposra tervezett tudományos ismeretterjesztő konferencia délelőtt 10 órakor vette kezdetét. Kriza János püspöki helynök nyitó áhítata után Elekes Botond főgondnok köszöntötte a hallgatóságot. Egy 2020 őszén készült riportból készített összeállítást vetítettek le, ami kontextusba helyezte az elmúlt három évben megvalósított kulturális központ megvalósításánk a körülményeit, a központnak otthont adó műemlék templomos ingatlan átalakításának előzményeit.

Ezt követően három egymást követő szekcióban nyolc tudományos ismeretterjesztő előadás hangzott el. A szervezők az előadók magyarországi és erdélyi kutatók közül választották ki. A Nagy Ignác (egykoron Koháry) utcai templomos ingatlanról és tervezőjéről, Pecz Samuról Dr. Czire Szabolcs, a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkésze, a Protestáns Teológiai Intézet docense tartott előadást. Őt Dr. Balogh Béni, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kissebségtudományi Intézete munkatársának előadása követte, aki Kiss Elek unitárius püspök és Petru Groza kapcsolatát mutatta be. Dr. Szakál Anna, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének munkatársának előadása következett Kiss Mihály unitárius esperes és Kriza János unitárius püspök baráti és szakmai kapcsolatáról.

A második szekció első előadása Dr. Lovas Borbála, az ELTE BTK adjunktusának a korai prédikációs irodalom 19-20. századi megítéléséről szólt. A folytatásban Dr. Molnár Lehel, az unitárius egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának főlevéltárosa beszélt Kénosi Tőzsér Jánosról és egyháztörténeti munkásságáról, majd Török Karola könyvtáros ismertette az egyházkerület Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjteménye előzményeit a korabeli unitárius sajtó tükrében.

A harmadik szekció első előadójaként Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő, a Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatója Erdélybe kalauzolt az Akikért a harang szólt a fejedelmségkori Kolozsváron című előadásával. A konferencia záró előadását Dr. Balázs Mihálytól professzortól hallhattuk a kortárs nemzetközi kutatások Szervét – képéről.

Az előadásokat rövid zenei program követte. Vida Bernadette (szoprán) előadó-művész és Márkos Albert cselló művész, zeneszerző unitárius egyházi énekek kortárs átdolgozásait adták elő.

A galériában látható fotókat Szabó Mátyás, valamint gyűjteményünk munkatársai készítették.